Spotlight-square embleemTraKtransparant

TROUW  AAN   KUNST

Volg ons op facebook

Facebook square blue large

Reserveer nu alvast voor

onze nieuwe productie

 

Mail white large

Ben je ook gebeten door de toneelmicrobe en heb je zin om zelf eens op de planken te staan  of wil je meewerken achter de schermen (decor, techniek...) en deel uimaken van deze toffe bende? Aarzel dan niet om ons te contacteren...

Mail black large 16299238_10211844931788050_1812517590531449889_n

 

   

Vervolg "Enkele belangrijke data uit de eerste 100 jarige geschiedenis van Trouw aan Kunst"

 

- Op 11 april 1929 werd binnen de vereniging een nieuwe afdeling“De Bijenkorf” opgericht. Haar taak was

  decors te bouwen voor de toneelopvoeringen.

 

- Op zondag 3 oktober 1937 werd het goed nieuwe vaandel ingehuldigd. Het oude was na bijna veertig jaar

  intens gebruik dringend aan vervanging toe.

 

- De oorlog 1940-1945 bemoeilijkte opnieuw het maatschappelijk leven, en zoals bij wererldoorlog I,

  werkten de Hamse toneelverenigingen opnieuw samen, ten einde het Hamse publiek elk jaar een

  volwaardig toneelseizoen aan te bieden en tevens aan liefdadigheid te doen.

 

- De bezetting verhinderde andermaal Trouw aan Kunst haar jubileum (ditmaal haar gouden) met de nodige

  luister te vieren. Toch werd een keurig gedenkboek uitgegeven. In maart 1942 hadden jubileumvertoningen

  plaats met het toneelstuk “De Schaduw van het Verleden”  Nog vier stichters van de vereniging waren toen

  in leven ( Camiel Bonnarens, Isidoor Hutsebaut Leon Van Heester en Cesar De Mey) en waren nog steeds

  actief in de toneelkring.

 

- Omdat het gouden jubileum niet naar wens kon gevierd worden, wilde Trouw aan Kunst ter gelegenheid

  van haar zestigjarig bestaan haar vitaliteit extra beklemtonen.  Naast de opvoering van het  lyrisch drama ‘

  Het meisje van Arles “ werd in maart 1952 eveneens een viering plaats, met ontvangst op het

   gemeentehuid en een zeer verzorgd jubileumbanket.

 

- Op de buitengewone algemene vergadering van 19 november 1962 werden enkele statuutwijzigingen

  bekrachtigd, dewelke o.a. een meer democratische verkiezing van het dagelijks bestuur moesten

  waarborgen. De belangrijkste vernieuwing was dat één vijfde van het dagelijkse bestuur jaarlijks uittredend werd.

 

- Het toneelzeizoen 1966-1967 betekende voor Trouw aan Kunst een nieuw jubileum. Onze

  toneelvereniging was toen vijfenzeventig jaar jong. De jubileumopvoering had plaats in april 1967 met het

  toneelstuk “Antje” van Anton Hamik en dit op vraag van de jubilerende leden.

 

- Op de buitengewone algemene vergadering van 9 januari 1969 werden andermaal een aantal

  statuutwijzigingen bekrachtigd. Deze hadden betrekking op overdracht van bevoegdheden naar het

  dagelijks bestuur mbt aansluiten van nieuwe leden.  Tevens werd de te volgen procedure bij huldiging of

   blijken van medeleven aangepast.

 

- 17 en 18 juni 1972 waren hoogdagen voor Trouw aan Kunst. In Lüdenscheid (Duitsland) werd het blijspel

 “Weekend in het paradijs”, van Arnold & Bach, opgevoerd.

 

- Op zondag 22 februari 1976, had in ons lokaal “De Vrijheid” de gouwdag van het KNTV Oost Vlaanderen plaats.

 

- De beide Hamse toneelkringen, “Trouw aan Kunst” en “ Voor God en de Evenmens”, die in 1982 de

  respectabele leeftijd van negentig jaar bereikten, besloten te jubileren met een gezamenlijke productie. De

  keuze viel op een origineel stuk “Ons Stadje”, dat ten tonele werd gebracht op 6,7 en 8 mei in de zaal “De  Greve”.

 

- Tijdens de bestuursvergadering van 22 december 1989 diende na een dispuut met de toenmalige uitbater

  van café Sportwereld, vroegere zaal “De Vrijheid” naar een andere locatie te worden uitgekeken. Door  

  toedoen van toenmalige secretaris Georges Van Haver, konden decors, archieven en andere bezittingen

  van Trouw aan Kunst worden ondergebracht in de Rijksmiddenschool (nu Gemeenschapsschool genoemd).

  Tevens werd hun polyvalente zaal ( nu zaal De Veerman genoemd) door de directies ter beschikking

  gesteld voor onze toneelopvoeringen.

 

- In 1992 werd ons 100 jarig bestaan met veel luister gevierd.

 

(Bron : "Honderd jaar Trouw aan Kunst 1892-1992" -- Georges Van Haver)

Keer terug naar "ONTSTAAN"