Spotlight-square embleemTraKtransparant

TROUW  AAN   KUNST

Volg ons op facebook

Facebook square blue large

Reserveer nu alvast voor

onze nieuwe productie

 

Mail white large

Ben je ook gebeten door de toneelmicrobe en heb je zin om zelf eens op de planken te staan  of wil je meewerken achter de schermen (decor, techniek...) en deel uimaken van deze toffe bende? Aarzel dan niet om ons te contacteren...

Mail black large 16299238_10211844931788050_1812517590531449889_n

ONTSTAAN VAN TROUW AAN KUNST:

 

Even terugblikken ..........

 

In de zaal "St Cecilia", nu "Tivoli" in de Kerkstraat werd op 21 februari 1892 Trouw aan Kunst gesticht.

De eerste voorzitter heette Emmanuel COOL.

Het embleem , dat wij nu nog steeds gebruiken, werd door Karel Pilaet geschilderd

Volgens de geplogenheden en normen van die tijd bestond het eerste toneelstuk dat werd opgevoerd enkel uit mannenrollen. De voorzitter, tevens productieleider, stond in voor de regie

De opvoeringen hadden plaats op 18 december 1892.

 

Volgens de critici van toen was de prestatie meer dan behoorlijk. De publieke belangstelling was buiten alle verwachting.

 

Enkele belangrijke data uit de eerste 100 jarige geschiedenis van Trouw aan Kunst:

 

-  Bij de vertoningen van november 1893 werd voor het eerst in de gemeente Hamme gemengd toneel

   gespeeld. Trouw aan Kunst had hiermede een taboe doorbroken.

 

- In 1897 werd een klein muziekkorps gesticht  teneinde de feesten, uitstappen en andere activiteiten op te  

  luisteren.

 

- Op zondag 8 juli 1900 werd het vaandel, gefinancierd met vrijwillige bijdragen,  ingehuldigd. Dit feest      

  werd groots opgezet. Aan de optocht en het festival namen zomaar 25 maatschappijen deel.

 

- Dit feest stond ondubbelzinnig in het teken van de Vlaamse ontvoogding. Een groot aantal Hammenaars    

  kon toen noch lezen noch schrijven.

 

- Op  12 september 1901 werd besloten te verhuizen van het lokaal St. Cecilia naar de zaal “La Liberté”, die

  van dan af “De Vrijheid” werd genoemd. Voordien gaven gezelschappen uit Gent en Antwerpen jaarlijks

  een paar toneelopvoeringen in deze zaal. Trouw aan Kunst  wou qua kwaliteit niet onderdoen, zodat  

  bijkomend een symphonieafdeling werd opgericht.

 

- In 1902 nam de vereniging deel aan een internationale toneelwedstrijd in Hulst met het drama “Deborah” en

  een blijspel met zang “De speelman op ’t dak” en sleepte hiermede drie eerste prijzen in de wacht.

 

- Op  16 januari 1914 sloot de vereniging aan bij het Koninklijk Nationaal Toneelverbond (KNTV) te Brussel.

 

- Tijdens de wereldoorlog 1914-1948  werd acht reeksen vertoningen gegeven, waarvan de opbrengsten bestemd

  waren voor de noodlijdenden .  Een nettobedrag van 10.295,22 bef kon aan het “Inrichtingscomiteit der

  Liefdadigheidsvertoningen” worden overgemaakt.

 

- Omwille van de oorlogsomstandigheden kon de vereniging in 1917 haar zilveren jubileum niet vieren, daarom

  werd het dertigjarig bestaan met gepaste luister gevierd op 12 en 13 februari 1922. De affiche van de

  jubileumvertoning vermeldde “Parisma”, een treurspel in vier bedrijven en “’s Avonds in de mane”, een blijspel -

  met zang.

 

- Aangezien in de gemeente Hamme een nieuwe “Symphonische Kring” was gesticht, en deze had toegezegd de

  vertoningen en feestelijkheden op te luisteren werden de eigen afdeling “Symphonie”  en eigen afdeling

  “Fanfare” ontbonden.  Aldus kon Trouw aan Kunst zich uitsluitend inzetten voor het toneel.

 

- Op 31 mei 1928 werd de vereniging door Koning Albert I tot “Koninklijke Toneelmaatschappij” benoemd.

 

 

Vervolg belangrijke data

Foto's uit de oude doos Keer terug naar "HOME"